iPhone

iphone-4s-with-r10

Reunion för iPhone 

Information som du kan skicka till din iPhone…

 • Flera familjefiler kan överföras till din iPhone.
 • Alla eller markerade personer.
 • Person och familjeinformation inklusive namn, händelser, notiser, fakta, flaggor och kontaktinfo.
 • Bilder länkade till en person: den föredragna, de 5 första, 10, 15, eller alla.
 • Bokmärken.
 • Källor.
 • Loggar.

Familjevy – liknande Macversionen av Reunion

 • Peka för att navigera.
 • Föredragna bilder syns på personer.
 • Justerbar (i storlek) barnlista.
 • Bakåt, framåt och Hem-knappar.
 • Peka på en make/maka för att visa Personmenyn som visar partners, syskon, barn, föräldrar (om flera föräldrar är länkade till en person) och andra funktioner.
 • Ett rött Hjärta indikerar att en person har fler partners.
 • Anpassa fälten och fältordningen som visas under namnen.
 • Anpassa gester för olika funktioner.

Bilder

 • Föredragen bild visas i familjevyn.
 • Visa bilder i fullskärmsläge.
 • Visa flera bilder av en person med en svepande gest.
 • Visa ett bildspel med bilder för en person.
 • Använd enhetens kamera för att ta nya bilder och länka dem till personer i din familjefil.
 • Lägg till bilder från enhetens fotoalbum.
 • Använda AirPlay för att se appen på din TV, via en Apple TV.

Trädvy

 • Startar med ett källpar, går upp 3 generationer och ner i 2 generationer.
 • Bilder syns i rutorna.
 • Nyp för att zooma in och ut.
 • Drag för att rulla.
 • Peka på en ruta för att ändra källpar i trädet.
 • Peka på källparet för att öppna deras familjekort.
 • Bakåt, Hem, Framåt och Info-knappar.
 • Inställningar för att visa/gömma släktskap och platser i rutorna.
 • Skicka träd via e-mail (i PDF-format).

Personlista

 • Personer sorteras per efternamn, förnamn och födelsedatum.
 • Sökbar på efternamn, förnamn, namn som gift, soundex och person-id-nummer.
 • Inställningar för att visa alla, män, kvinnor och undergrupper såsom personer med bilder, personer med flera partners, personer utan föräldrar etc.

Bokmärken

 • Personer sorteras per efternamn, förnamn och födelsedatum.
 • Personer kan läggas till/tas bort från bokmärkeslistan.

Platser

 • Sök efter platser och visa en lista över personer vars poster innehåller den önskade platsen.

Personmeny

 • Visa partners, barn, syskon och föräldrar (om det finns flera föräldrar) till en person.
 • Redigera en persons information.
 • Redigera länkar (till partners, barn och föräldrar).
 • Sök släktingar.
 • Hitta trädtoppar.
 • Lägg till/ta bort en person från Bokmärken.

Trädtoppar

 • Liknande funktioner som i Macversionen av Reunion.
 • Peka för att navigera.

Åldrar

 • Liknande funktioner som i Macversionen av Reunion.
 • Peka för att navigera.

Källista

 • Visa alla källor sorterade per källnummer.
 • Redigera befintliga källor.
 • Lägg till nya källor.
 • När citat av källa så finns en smidig lista med de 12 senast använda källorna att visas.

Loggar

 • Visa alla loggar i familjefilen.
 • Redigera existerande loggar.
 • Add new logs.

Inställningar

 • Välj och sortera fält för familjevyn.
 • Slå på visning av släktskap och händelseplatser i trädvyn.
 • Ställ in datumformatet.
 • Anpassa gester.

Manual

 • Drag för att rulla.
 • Bakåt, Frammåt och Hem-knappar.

Redigering

 • Data kan redigeras och sunkroniseras tillbaka till familjefilen i Macversionen av Reunion.
 • Lägg till, ändra och radera fält (namn, adresser, fakta, händelser, notiser och flaggor).
 • Lägg till nya barn, partners och föräldrar.
 • Lägg till orelaterade personer.
 • Ändra barnstatus och ordning.
 • Länka till existerande barn och partners.
 • Radera personer.
 • Ta bort länkar.
 • Lägg till nya loggar och källor.
 • Lägg in och konvertera Hebreiska datum.

Generellt

 • Alla fönster i appen stöder både porträtt och landskapsvy i enheten.
 • Peka och håll på en persons namn för att visa mer detaljinformation utan att behöva stänga listan.
 • Peka och håll på en händelse eller fakta i fönstren Redigera person eller Redigera familj för att se all data om den händelsen.
 • Peka och håll på en källa i Källistan för att se mer av källtexten.
 • Peka på relationsfältet i fönstret Redigera person för att se (och ev gå till) källpersonen vars släktingar har identifierats.
 • Grafik anpassad för Retinaskärmar.

 

För att använda Reunion på iPhone eller iPod Touch måste du använda Reunion for Macintosh version 10 eller Reunion for Macintosh version 9.0c.Om du använder Reunion 9 men inte har installerat den senaste uppdateringen (9.0c), klickar du här för att ladda ner den.

Saknar du licens för Reunion for Macintosh? Du kan köra Reunion 10 i demoläge för att använda en liten familjefil (upp till 50 personer) eller exempelfilen ”Sample Family” på din iOS-enhet. Klicka här för att ladda hem demoversionen av Reunion 10.

Apple, the Apple logo, iPad, iTunes, the iTunes logo, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad and Multi-Touch are trademarks of Apple Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.