iPad

iPad

Information som du kan skicka till din iPhone…

 • Flera familjefiler kan överföras till din iPhone.
 • Alla eller markerade personer.
 • Person och familjeinformation inklusive namn, händelser, notiser, fakta, flaggor och kontaktinfo.
 • Bilder länkade till en person: den föredragna, de 5 första, 10, 15, eller alla.
 • Källor.
 • Loggar.

Familjevy – liknande Macversionen av Reunion

 • Peka för att navigera.
 • Föredragna bilder syns på personer.
 • Justerbar (i storlek) barnlista.
 • Bakåtframåt och Hem-knappar.
 • Peka på en make/maka för att visa Personmenyn som visar partners, syskon, barn, föräldrar (om flera föräldrar är länkade till en person) och andra funktioner.
 • Ett rött Hjärta indikerar att en person har fler partners.
 • Anpassa fälten och fältordningen som visas under namnen.
 • Anpassa gester för olika funktioner.
 • Skicka familjevyn som e-mail (i PDF-format).

Listor

 • Visa en lista över personer, bokmärken, släktingar eller platser.
 • Möjlighet att gömma, visa och ändra storlek på lista.
 • Egna inställningar och filter per lista.
 • Skicka listor per e-mail (i textformat).

Bilder

 • Föredragen bild visas i familjevyn.
 • Visa bilder i fullskärmsläge.
 • Visa flera bilder av en person med en svepande gest.
 • Visa ett bildspel med bilder för en person eller en grupp av personer såsom, släktingar, alla i nuvarande Familjevy, personer med ett särskilt efternamn etc.
 • Visa tumnagelbilder av bider för en person eller en grupp av personer i din familjefil.
 • Använd enhetens kamera för att ta nya bilder och länka dem till personer i din familjefil.
 • Lägg till bilder från enhetens fotoalbum.
 • Använda AirPlay för att se appen på din TV, via en Apple TV.
 • Visa bilder och bildspel på externa skärmar/projektorer/TV-apparater.
 • Skicka bilder via e-mail.

Trädvy

 • Startar med ett källpar, går upp 4 generationer och ner i 4 generationer.
 • Bilder syns i rutorna.
 • Nyp för att zooma in och ut.
 • Drag för att rulla.
 • Peka på en ruta för att ändra källpar i trädet.
 • Peka på källparet för att öppna deras familjekort.
 • BakåtHemFramåt och Info-knappar.
 • Inställningar för att välja antal generationer upp/ner och visa/gömma släktskap och händelseplatser i rutorna.
 • Skicka träd via e-mail (i PDF-format).

Personlista

 • Personer grupperas per efternamn och sorteras gruppvis per förnamn och födelsedatum.
 • Sökbar på efternamn, förnamn, namn som gift, soundex och person-id-nummer.
 • Inställningar för att visa alla, män, kvinnor och undergrupper såsom personer med bilder, personer med flera partners, personer utan föräldrar etc.

Bokmärken

 • Inställningsknapp för att ändra sortering och rensa bokmärken.
 • Personer kan läggas till/tas bort från bokmärkeslistan genom att peka på bokmärkesikonen.

Platser

 • Sök efter platser och visa en lista över personer vars poster innehåller den önskade platsen.

Personmeny

 • Visa partners, barn, syskon och föräldrar (om det finns flera föräldrar) till en person.
 • Redigera en persons information.
 • Redigera länkar (till partners, barn och föräldrar).
 • Sök släktingar.
 • Hitta trädtoppar.
 • Lägg till/ta bort en person från Bokmärken.

Trädtoppar

 • Liknande funktioner som i Macversionen av Reunion.
 • Peka för att navigera.

Åldrar

 • Liknande funktioner som i Macversionen av Reunion.
 • Peka för att navigera.

Källista

 • Visa alla källor sorterade per källnummer.
 • Redigera befintliga källor.
 • Lägg till nya källor.
 • När citat av källa så finns en smidig lista med de 12 senast använda källorna att visas.

Loggar

 • Visa alla loggar i familjefilen.
 • Redigera existerande loggar.
 • Lägga till nya loggar.

Inställningar

 • Välj och sortera fält för familjevyn.
 • Ställ in datumformatet.
 • Anpassa gester.

Manual

 • Drag för att rulla.
 • BakåtFrammåt och Hem-knappar.

Redigering

 • Data kan redigeras och sunkroniseras tillbaka till familjefilen i Macversionen av Reunion.
 • Lägg till, ändra och radera fält (namn, adresser, fakta, händelser, notiser och flaggor).
 • Lägg till nya barn, partners och föräldrar.
 • Lägg till orelaterade personer.
 • Ändra barnstatus och ordning.
 • Länka till existerande barn och partners.
 • Radera personer.
 • Ta bort länkar.
 • Lägg till nya loggar och källor.
 • Lägg in och konvertera Hebreiska datum.

Generellt

 • Alla fönster i appen stöder både porträtt och landskapsvy i enheten.
 • Peka och håll på en persons namn för att visa mer detaljinformation utan att behöva stänga listan.
 • Peka och håll på en händelse eller fakta i fönstren Redigera person eller Redigera familj för att se all data om den händelsen.
 • Peka och håll på en källa i Källistan för att se mer av källtexten.
 • Peka på relationsfältet i fönstret Redigera person för att se (och ev gå till) källpersonen vars släktingar har identifierats.
 • Grafik anpassad för Retinaskärmar.
 • Sidopanelen kan flyttas till både höger och vänster sida eller döljas helt.